אתגרים בניהול חברה לחלוקת חשמל בקיבוץ
ביולי 2013, פרסמה רשות החשמל את החלטה מספר 8, המחייבת את הקיבוצים לקבל החלטה לגבי אופן הסדרת תחום חלוקת החשמל שלהם בתוך שלושה חודשים. נכון להיום, 105 קיבוצים קיבלו אישורי כניסה למתווה והחלו לרכוש חשמל בתעריף מכירה מרוכזת, כאשר חלקם הגדול כבר החלו להפעיל חברה לחלוקת והספקת חשמל בתחומם.
האתגר העומד בפני הקיבוצים, שנכנסו למתווה, הינו ניהול יעיל ונכון של חברת חלוקת החשמל, בהיבטים ההנדסיים, בהיבטי התפעול, במגבלות הרגולציה, בהיבטי הניהול הפיננסי וסוגיות המיסוי והן בהתייחס ללוחות הזמנים שהוגדרו במתווה.
במקרים מסוימים אנו רואים, כי התוצאות בפועל של פעילות חברת חלוקת והספקת החשמל שונות (ולעיתים בצורה משמעותית) מהתכנונים הראשוניים. דבר זה מחייב ניתוח ההפרשים ובחינת הצורך להערכות מחודשת לגבי אופן הניהול של חברת החלוקה.
אתגרים בניהול חברה לחלוקת חשמל בקיבוץ
23/12/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200