אסטרטגיה לניהול אנרגטי כלכלי בקיבוצים ומפעלים
בשנים האחרונות חלו מספר רב של התפתחויות במשק האנרגיה בישראל ובתנועה הקיבוצית. התפתחויות אלו מציבות בפני הקיבוצים והמפעלים הזדמנויות לניהול כלכלי יותר של משק האנרגיה וחיסכון כספי ניכר. אולם, יחד עם זאת, ריבוי החלופות יוצר לעיתים "התנגשות" בין פרויקטים שונים, בהיבטים הטכנולוגיים, הכלכליים והרגולטורים.
יש לקחת בחשבון שההזדמנויות בתחומי האנרגיה הינן ניכרות, אולם במקרים רבים הן מחייבות ביצוע השקעות כספיות או קבלת החלטות בנוגע לפרויקטים חלופיים לתקופה ארוכה ובתנאי חוסר וודאות.
לפיכך, אנו ממליצים לבצע ניתוח מקיף של כל החלופות העומדות לפתחו של הקיבוץ או המפעל, ניתוח היתרונות והחסרונות בכל חלופה בטווח הקצר והארוך, ומתוך כך לקבל החלטות שימקסמו את הערך האנרגטי לטווח הארוך.
אסטרטגיה לניהול אנרגטי כלכלי בקיבוצים ומפעלים
19/12/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200