הסדרת שימושים לא מוסדרים במשבצת
בקיבוצים רבים קיימות פעילויות עסקיות, שהן לא חקלאיות ולא למטרת מגורים, שלתפיסת רשות מקרקעי ישראל הן פעילויות לא מוסדרות שאינן מתאימות להגדרה בחוזה המשבצת של "משק חקלאי", כי אם בהגדרת "מפעל". על כן, מומלץ לעשות בדיקה יסודית להסדרת השימושים הלא מוסדרים בקיבוץ בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל, הוראות והחלטות רשות מקרקעי ישראל.
הסדרת שימושים לא מוסדרים במשבצת
5/12/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200