מונה נטו - עדכונים
ביום 18 בנובמבר 2013, פרסמה רשות החשמל מסמך לשימוע, להרחבת הסדרת מונה נטו בכדי לנסות ולהסיר את החסמים שעיכבו עד היום פיתוח נרחב של מיזמים. ניתן להגיב על השימוע עד ליום 14 בדצמבר 2013. קיבוצים הנמצאים בתהליכי בחינה ופיתוח של פרויקטים מוזמנים להגיב על הפרסום.
נציין, כי אנו רואים בפרויקט מונה נטו חלק אינטגראלי במערך האנרגיה של הקיבוץ לטווח הארוך כגידור לעליות אפשריות במחירי החשמל בעתיד.
מונה נטו - עדכונים
21/11/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200