ביטוח לאומי - רבעון אוקטובר 2013 - עדכונים
ברבעון אוקטובר 2013 לא חלו שינויים בנתוני השכר הממוצע ובשיעורי דמי הביטוח והם נשארו ללא שינוי. שינויים יחולו בבסיסים רק לאותם משקים שקידמו דוחות כספיים לשנת 2012. לקראת הדיווח הקרוב נעביר אליכם את הבסיסים המעודכנים.
ביטוח לאומי - רבעון אוקטובר 2013 - עדכונים
30/10/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200