הפרשי שומה ביטוח לאומי לשנים 2003 - 2008
בימים אלו מעביר אליכם המוסד לביטוח לאומי את חישוב הפרשי שומה לשנים 2003 - 2008 לתשלום עד 30 לנובמבר 2013.
בבדיקות שערכנו מצאנו כי נפלו ליקויים רבים באופן החישוב, כמו כן, אין התייחסות להשגות ולהשלמת הנתונים שהועברו.
אנו נערכים לבדוק את חישוב השומות הן מבחינת נכונות הנתונים שעל פיהם התבסס הביטוח לאומי והן מבחינת ההתייחסות להשגות שהועלו בפניהם על ידינו, ומטפלים בכנת השגה עבורכם אותה נעביר לאישורכם בזמן הקרוב.
הפרשי שומה ביטוח לאומי לשנים 2003 - 2008
29/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200