האם זכאי הנישום להוכיח כי הוצאות הרכב שהוציא בפועל עולות על השיעור הקבוע בתקנות?
בית המשפט המחוזי פסק, כי הוצאות מעורבות אינן ניתנות לניכוי מעבר לשיעור הניכוי המותר בתקנות - גם באם שיעור ההוצאה בייצור הכנסה בפועל, גבוה מהשיעור המותר על פי התקנות.
האם זכאי הנישום להוכיח כי הוצאות הרכב שהוציא בפועל עולות על השיעור הקבוע בתקנות?
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200