מימד - תכנית סיוע למו"פ דואלי – אזרחי / בטחוני
בחוזר עדכון בדבר קול קורא חדש בתכנית מימד, לתמיכה במחקר ופיתוח דואלי בתחום אזרחי/בטחוני. תוכנית הסיוע מיועדת למחקר ופיתוח אזרחי / בטחוני הנמצא בשלב בו נדרשת הוכחת היתכנות טרם החל פיתוח מלא של המוצר. פרטים בחוזר.
את הבקשות ניתן להגיש למנהלת מגנ"ט עד ליום ה-21 באוקטובר 2013.
מימד - תכנית סיוע למו"פ דואלי – אזרחי / בטחוני
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200