חלוקת כספי נאמנות הטוענים לחברות בקבוצת תנובה - עדכון
בהמשך לחוזרנו המקצועי 40/13 מחודש אפריל 2013, בדבר חובת הדיווח על חלוקת הכספיים מכספי נאמנות הטוענים לחברות בקבוצת תנובה - בחוזר הנוכחי עדכון בדבר הטיפול מול רשות המסים בכל הקשור לחבות המס בגין קבלת הכספיים.
חלוקת כספי נאמנות הטוענים לחברות בקבוצת תנובה - עדכון
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200