נתוני עזר לדוחות כספיים הבלתי מבוקרים לחציון הראשון של שנת 2013
בחוזר הנחיות וקוים מנחים שישמשו לעזר בעריכת הדוחות הכספיים הבלתי מבוקרים לתקופה של שישה חודשים ינואר - יוני 2013.
נתוני עזר לדוחות כספיים הבלתי מבוקרים לחציון הראשון של שנת 2013
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200