חבר קיבוץ אינו זכאי לדמי אבטלה
בחוזר עדכון על פסד דינו של בית הדין הארצי לעבודה, הקובע כי חבר קיבוץ אינו זכאי לדמי אבטלה (ללא קשר לסיווג הקיבוץ), ולפיכך, הקיבוץ אינו חייב בתשלום דמי אבטלה בגינו.
לפסק הדין חשיבות רבה נוכח הסוגיות העקרוניות, שמעלה הערעור ביחס להגדרת חבר קיבוץ כעובד הקיבוץ, ולסוגיית חבות תשלום דמי ביטוח אבטלה על הקיבוץ המתחדש, עבור חבריו.
חבר קיבוץ אינו זכאי לדמי אבטלה
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200