הדגשים להגשת דוחות כספיים לרשם האגודות השיתופיות
המועד האחרון להגשת הדוחות הכספיים המבוקרים לרשם האגודות השיתופיות, לשנת 2012, הינו ה-31 באוגוסט 2013. יש לצרף לדוחות הכספיים המבוקרים את סקירת המנהלים (לפי הטופס שבתוספת השישית לתקנות). יודגש, כי בהתאם להנחיות, שקיבלנו ממשרד הרשם, דוחות כספיים שיישלחו אליו ללא סקירת המנהלים - לא יטופלו. דהיינו, לא ירשמו כ"דוחות שנתקבלו".
הדגשים להגשת דוחות כספיים לרשם האגודות השיתופיות
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200