הודעה על דחיית מועד הגשה לקבלת סיוע בקליטת עובדים
הננו להביא לידיעתכם כי משרד הכלכלה הודיע על דחיית המועד להגשת מסמכי ההקצאה בדבר סיוע בקליטת עובדים נוספים למעגל התעסוקה - המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה לתאריך 18 ביולי 2013 בשעה 14:00.
שימו לב, כי לתאגידים, שנמנעו עד כה מהגשת בקשה, עקב לוח זמנים צפוף - נפתח כעת חלון הזדמנויות נוסף להגשת הבקשה.
הודעה על דחיית מועד הגשה לקבלת סיוע בקליטת עובדים
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200