דרישת תשלום מהקרן לעידוד השיווק לחו"ל
לאחרונה החלו תאגידים לקבל דרישות לתשלום מהקרן לעידוד השיווק לחו"ל. הדרישה מלווה בבקשה למילוי שאלון לצרכי תשלום תמלוגים לקרן. מומלץ לקבל יעוץ בטרם מילוי השאלון.
דרישת תשלום מהקרן לעידוד השיווק לחו"ל
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200