סיוע במענקים בקליטת עובדים
בימים אלו יצאה הקצאה חדשה למעסיקים אשר הינה מיועדת לקליטת עובדים מקרב אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בעבודה נמוך. התאריך הקובע לקליטת עובד חדש בהקצאה זו הינו 1 באוקטובר 2012. סכום הסיוע משכר העובדים החדשים יכול להגיע עד לשיעור של 35% מעלות שכר המעביד, ולמשך 30 חודשים.
ניתן להגיש בקשות עד ליום ה-4 ביולי 2013 עד השעה 15:00.
סיוע במענקים בקליטת עובדים
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200