חבר ועד מקומי מנוע מלכהן במועצה האזורית
בחוזר עדכון על פסיקת בית המשפט העליון, הקובעת כי חבר ועד מקומי מנוע מלכהן בו זמנית במועצה האזורית.
עם זאת, נקבע כי חברים המכהנים כיום בוועד מקומי ובמועצה אזורית יחדיו, אשר נבחרו בבחירות שקדמו לצו, יוכלו להמשיך לכהן בכפל התפקידים עד לבחירות הבאות למועצות האזוריות העתידות להתקיים בדצמבר 2013.
חבר ועד מקומי מנוע מלכהן במועצה האזורית
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200