Eco-Innovation - תכנית תמיכה במחקר ופיתוח סביבתי
בחוזר עיקרי תכנית תמיכה Eco-Innovation, המיועדת למוצרים, פיתוחים, שיטות ושירותים סביבתיים חדשניים המדגימים תרומה סביבתית, הגברת השימוש בחומרים ממוחזרים, הפחתת ההשפעה הסביבתית בייצור מוצרים איכותיים והחדרת תהליכי ייצור ושירותים ידידותיים יותר לסביבה.
Eco-Innovation - תכנית תמיכה במחקר ופיתוח סביבתי
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200