אי הכרה בהפסדי הון והוצאות
בחוזר עדכון בדבר בפסק דינו של בית המשפט המחוזי, בו נדונו מספר סוגיות בעניינה של חברת עגיב . החברה החזיקה במניותיהן של חברת הפועל תל אביב, חברת סיסטם וחברת שארפר. פקיד השומה לא הכיר בהפסדי הון והוצאות שונות, עליהם הצהירה החברה. בחוזר עיקרי המחלוקות והפסיקה בגינן.
אי הכרה בהפסדי הון והוצאות
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200