הכרה בחבר קיבוץ כשכיר של הקיבוץ
בחוזר עדכון בדבר פסק דין תקדימי של בית הדין האזורי לעבודה הקובע קריטריונים להכרה ביחסי עובד - מעביד בין חבר קיבוץ לבין הקיבוץ.
אפשר שיהיה צורך לבצע שינויים בתקנוני הקיבוצים המתחדשים ובדרך התנהלותם על מנת להימנע ממצב של יחסי עובד - מעביד.
יודגש, כי מבלי להתייחס למקרה הנדון, מומלץ כי הקיבוצים ימשיכו ויעניקו לחבריהם רשת ביטחון, שלא תפחת מזו הקיימת לכל עובד במשק, שאם לא כן צפויה התערבות חיצונית שתייצר תקדימים לא נוחים, בעיקר במקרי קצה, שאינם מאפיינים את התנהלות כלל הקיבוצים.
בחוזר עיקרי פסק הדין.
הכרה בחבר קיבוץ כשכיר של הקיבוץ
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200