אגודות שיתופיות - הודעות לפני הטלת קנס מנהלי
בחוזר פרטים בדבר הודעה שהתקבלה מאת סגנית מנהל תחום פיקוח (דיווח) ברשם האגודות השיתופיות בדבר הודעות לפני הטלת קנס מנהלי.
אגודות שיתופיות - הודעות לפני הטלת קנס מנהלי
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200