מחיקת הלוואה לחברת בת - אינה בהכרח הוצאה פירותית
בית המשפט המחוזי קבע, כי מחיקת חוב לחברת בת תהווה הוצאה פירותית, רק באם נתהוותה במסגרת פעילותה השוטפת.
מחיקת הלוואה לחברת בת - אינה בהכרח הוצאה פירותית
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200