חלוקת כספי נאמנות הטוענים לחברות בקבוצת תנובה - דיווח
בהמשך לאישור בית המשפט המחוזי בדבר הסדר ביחס לחלוקת כספיים שבקופת נאמנות הטוענים לחברות בעסקת תנובה, החלה חלוקת הכספיים מכספי נאמנות הטוענים לחברות בקבוצת תנובה - לחברים שהיו בתנובה במועד השלמת העסקה. חלוקת הכספיים מכספי הנאמנות, לכלל החברים, הינה אירוע מס החייב בדיווח בשנת 2013. בחוזר פירוט עיקרי היבטי המס בחלוקת הכספים.
חלוקת כספי נאמנות הטוענים לחברות בקבוצת תנובה - דיווח
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200