אפשרות לקבלת זכויות במקרקעין, להקמת מפעלי תעשייה או מלאכה באזורי עדיפות לאומית
משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (מנהל אזורי) פרסם הודעה בדבר קיום אפשרות להענקת זכויות במקרקעין, בפטור מחובת מכרז, באזור עדיפות לאומית, למפעל שתחום עיסוקו תעשייה / מלאכה / בניית מבנים להשכרה לתעשייה. בחוזר רשימת אזורי התעשייה הנקבעים מכוח התוספת השנייה לחוק.
אפשרות לקבלת זכויות במקרקעין, להקמת מפעלי תעשייה או מלאכה באזורי עדיפות לאומית
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200