כללים לניהול ארכיב דיגיטלי עפ"י הוראות מ"ה לניהול פנקסים
לאחרונה פורסמו הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) (תיקון), תשע"ג-2012, המעדכנות את סעיף 25 להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג-1973. פרטים בחוזר.
כללים לניהול ארכיב דיגיטלי עפ"י הוראות מ"ה לניהול פנקסים
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200