הסכום המרבי לתשלום בעד העברת ידע שקיבל בעבר מענקי מו"פ
לאחרונה פורסמו תקנות חדשות לחוק עידוד מחקר ופיתוח בתעשייה. התקנות החדשות קובעות, כי במקרים בהם חברה מוכרת ידע, שפותח במסגרת מחקר, שבגינו מתקבל מענק מתוקף חוק מחקר ופיתוח בתעשייה, תשמ"ד-1984, יוצב רף עליון לסך התשלומים שהחברה תידרש לשלם למדינה.
הסכום המרבי לתשלום בעד העברת ידע שקיבל בעבר מענקי מו"פ
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200