ניהול תשתיות בקיבוצים
בשנים האחרונות חלו מספר אירועים המשפיעים בצורה מהותית על אופן ההתייחסות הניהולית לתחום התשתיות בקיבוץ, ובכלל זה לתחומי החשמל, המים והתקשורת. בחוזר פירוט של הגורמים המשפיעים על תחום התשתיות,חלופות לניהול תשתיות, היבטי מיסוי והמלצות.
ניהול תשתיות בקיבוצים
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200