הפסד הון בגין שעבוד - יוכר רק עם חילוטו
בית המשפט המחוזי, קבע, כי הפסד הון בגין שעבודים והלוואות - יוכר רק עם הפיכת החוב לאבוד באופן מוחלט.
הפסד הון בגין שעבוד - יוכר רק עם חילוטו
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200