דיווח תמלוגים לקרן תמורה - תזכורת
בחוזר תזכורת לתאגידים אשר ביצעו תכניות פיתוח בתמיכת המדען הראשי ומחויבים בדיווח תמלוגים לקרן תמורה, כי ה- 28 לפברואר 2013 הינו המועד האחרון לדיווח תמלוגים עבור מחצית שנייה של שנת 2012. פרטים נוספים בחוזר.
דיווח תמלוגים לקרן תמורה - תזכורת
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200