הגשת דוח שנתי ותשלום אגרה לרשם החברות
בחוזר תזכורת ופירוט בנוגע לחובת העברת דוח שנתי, עדכון בדבר גובה האגרה לשנת 2013 ודרך תשלומה, מידע בדבר שירות חדש ברשות התאגידים (הזמנת תקנון חברה ותעודת התאגדות מאומתת עד הבית) וכתובתה החדשה של רשות התאגידים.
הגשת דוח שנתי ותשלום אגרה לרשם החברות
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200