הסכם עקרונות - מחייב בהגשת הצהרה למיסוי מקרקעין
בחוזר עדכון בדבר פסיקת בית המשפט המחוזי, הקובעת כי חתימה על הסכם עקרונות מפורט בדבר עסקת מקרקעין מחייבת הגשת הצהרה לרשויות מיסוי מקרקעין. על ההודעה לכלול את כל הפרטים הנדרשים בחוק.
הסכם עקרונות - מחייב בהגשת הצהרה למיסוי מקרקעין
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200