מחיקת חובות בוועד מקומי
בחוזר עדכון בדבר חוזר מנכ"ל משרד הפנים, אודות נוהל מחיקת חובות לרשויות המקומיות, ובכלל זה לוועד מקומי. הנוהל חל על כל חוב המגיע לוועד המקומי.
מחיקת חובות בוועד מקומי
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200