האם נופש לעובדים שיכלול גיבוש חברתי - יחשב כהכנסת עבודה?
בפסק הדין, שניתן לאחרונה, נקבע, כי נופש הממומן לעובד על ידי המעביד, ואשר אינו הכרחי למילוי תפקידו של העובד - יחשב כהטבה החייבת במס.
האם נופש לעובדים שיכלול גיבוש חברתי - יחשב כהכנסת עבודה?
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200