הסדרה סולארית בשנת 2013
לאחרונה פרסמה רשות החשמל שתי הסדרות צרכניות חדשות. האחת מתייחסת למערכות סולאריות קטנות (ביתיות ומסחריות) שימשיכו לקבל תעריף מובטח לעשרים שנה והשנייה הינה הסדרה עבור ייצור חשמל לצריכה עצמית במודל של "מונה נטו". בחוזר פירוט ההסדרות החדשות.
הסדרה סולארית בשנת 2013
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200