משיכת פנסיה - בחינת כדאיות כלכלית ומיצוי הטבות המס
לאחרונה חלו מספר שינויים והתפתחויות בשוק הפנסיה ובתקנות המיסוי, אשר מעלות שאלה מהותית - מהו העיתוי הנכון למשיכת פנסיה בקיבוץ ומהי הדרך הנכונה לעשות זאת? בחוזר עיקרי הנושאים, בהיבטים המיסויים והכלכליים, המשפיעים על המהלך וכן המלצות מה רצוי לעשות.
משיכת פנסיה - בחינת כדאיות כלכלית ומיצוי הטבות המס
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200