החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
ברצוננו להביא לידיעתכם, כי החל מיום ה-20 ביוני 2012, נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע"ב-2011. בחוק מודגש, כי חובת מעביד כלפי עובדו, תחול גם על מזמין שירות מקבלן עבודה, בעד פרק הזמן שהעובד הועסק במתן השירות אצלו, בהתקיים התנאים המפורטים בחוק. פרטים בחוזר.
החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200