מחלק חשמל היסטורי - הכנסת חברת חשמל לשטח הקיבוץ
ביום 20 בנובמבר 2012, קיימה התנועה הקיבוצית כנס בנושא ביחד עם חח"י, בעקבותיו נשאלנו על ידי קיבוצים רבים לגבי עמדתנו בנושא הכנסת חברת חשמל לשטח הקיבוץ. פרטים בחוזר.
מחלק חשמל היסטורי - הכנסת חברת חשמל לשטח הקיבוץ
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200