מיסוי קצבאות ומענקים שנתקבלו עקב פרישה
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מרחיב את מסגרת הטבות המס הפנסיוניות בגין הפקדות / תקבולים מאפיקים פנסיוניים, כולל ההטבות הניתנות בעת משיכת כספים באפיק החיסכון לקצבה. בחוזר עיקרי התיקון.
מיסוי קצבאות ומענקים שנתקבלו עקב פרישה
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200