יצור חשמל סולארי לצריכה עצמית בשיטת "מונה נטו"
ביום 16 באוקטובר 2012, פרסמה הרשות לשירותים ציבוריים - חשמל (להלן "רשות החשמל"), מסמך לשימוע, העוסק בהסדרה של יצור חשמל לצריכה עצמית באמצעות מערכות סולאריות. בחוזר עקרונות ההצעה, נקודות שנדרשת בגינן הבהרה, היבטים כלכליים והמלצות.
יצור חשמל סולארי לצריכה עצמית בשיטת "מונה נטו"
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200