הנחיות לפעולה לקראת סיום תחולת הקלות המס לחקלאים
תוקף תקנות ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (הקלות מס בקשר להסדרי הסיוע לחקלאים), יפוג בתום שנת המס 2012. על כן, מומלץ לפעול מיידית להסדרה ולפרעון מלא של חובות בהסדר וקבלת האישורים הנדרשים לקבלת הפטור ממס הכנסה.
הנחיות לפעולה לקראת סיום תחולת הקלות המס לחקלאים
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200