הבהרה לחוזרנו 94/12 בדבר מועד אחרון להגשת תכנית מחקר ופיתוח במסלול לתעשייה מסורתית הפטורה מתמלוגים
בחוזר הבהרות בנוגע לתנאים המקדימים להגשת בקשה, זאת בהמשך לחוזר 94/12 העוסק בתכנית סיוע לתעשייה מסורתית, אשר נועדה לעודד את המחקר והפיתוח.
הבהרה לחוזרנו 94/12 בדבר מועד אחרון להגשת תכנית מחקר ופיתוח במסלול לתעשייה מסורתית הפטורה מתמלוגים
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200