התניית הטבות מכוח תקנות חוק עידוד - בשמירת איכות הסביבה
ברצוננו לעדכנכם בדבר פרסום תקנות עידוד השקעות הון (תנאים למתן אישור שעניינם שמירה על איכות הסביבה), תשע"ב-2012. בחוזר עיקרי התקנות.
התניית הטבות מכוח תקנות חוק עידוד - בשמירת איכות הסביבה
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200