ביטוח לאומי - רבעון אוקטובר 2012 - שינויים בשכר המינימום
החל מרבעון אוקטובר 2012 חל עדכון בשכר המינימום במשק ל-4,300 ש"ח (במקום 4,100 ש"ח). בשיעורי דמי הביטוח הלאומי לא חל כל שינוי. כתוצאה מהשינוי בשכר המינימום חלו שינויים בבסיסים לתשלום דמי ביטוח לאומי, כמפורט בחוזר.
ביטוח לאומי - רבעון אוקטובר 2012 - שינויים בשכר המינימום
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200