ביטול עסקה בחוק מיסוי מקרקעין
בחוזר עדכון בדבר פסיקת בית המשפט העליון, שדנה בתנאים בהם ניתן לראות מכירת זכות במקרקעין / פעולה באיגוד מקרקעין - כמבוטלת.
ביטול עסקה בחוק מיסוי מקרקעין
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200