מימון פיתוח מוצרים - תכנית שת"פ עם "בומברדייר טרנספורטיישן"
קול קורא שמטרתו לעודד פרויקטים משותפים במחקר ופיתוח בין תאגידים ישראלים והתאגיד הרב לאומי "בומברדייר טרנספורטיישן", על ידי תמיכה בעלויות הפיתוח. בחוזר עיקרי הקול הקורא.
מימון פיתוח מוצרים - תכנית שת"פ עם "בומברדייר טרנספורטיישן"
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200