הוצאות אש"ל בחו"ל והוצאות שהייה למומחה חוץ - יותרו רק כנגד הוצאות שהוצאו בפועל
משני פסקי דין שניתנו לאחרונה - עולה, כי הוצאה המותרת בניכוי (במקרים הנדונים הוצאות אש"ל בחו"ל והוצאות שהייה למומחה חוץ בישראל) - תותר בניכוי רק בגובה הסכום בו הוצאה בפועל, ולא בגובה הסכום המקסימאלי הקבוע בתקנות.
הוצאות אש"ל בחו"ל והוצאות שהייה למומחה חוץ - יותרו רק כנגד הוצאות שהוצאו בפועל
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200