מימון פיתוח מוצרים על ידי קרן BIRD
בחוזר עדכון בדבר קול קורא שפורסם על ידי קרן BIRD, בדבר מימון תוכניות מחקר ופיתוח משותפות, של תאגידים ישראלים ואמריקאים. הקרן תתמוך בפיתוח משותף של מוצרים או טכנולוגיות, בעלי חדשנות ניכרת ופוטנציאל שיווקי גבוהה.
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200