הנחיית מ"ה בדבר חישוב מס מאוחד לבני זוג העובדים יחד - בעקבות פס"ד מלכיאלי
בעקבות פסק הדין מלכיאלי בעליון, פרסמה לאחרונה רשות המסים הנחיה בדבר אופן חישוב מאוחד לבני זוג העובדים יחד - הן לגבי שנות מס קודמות והן לגבי שנת 2012 ואילך.
הנחיית מ"ה בדבר חישוב מס מאוחד לבני זוג העובדים יחד - בעקבות פס"ד מלכיאלי
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200