החלטת מיסוי בגין שווי שימוש ברכב לטכנאי שרות
רשות המסים, הביעה את עמדתה, כי יש לחייב את העובד בשווי שימוש רק על פי הקבוע בתקנות, ואין לסטות מכך - גם במקרים בהם עלות השימוש הפרטי בפועל, נמוכה מסכום שווי השימוש שנקבע בתקנות.
החלטת מיסוי בגין שווי שימוש ברכב לטכנאי שרות
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200