חוזר אנרגיה סולארית - אוגוסט 2012
לאור ההתפתחויות החלות בשוק האנרגיה הסולארית בישראל, בחוזר תמצית סקירה של המצב בשוק הסולארי בישראל ובתנועה הקיבוצית, נכון להיום.
חוזר אנרגיה סולארית - אוגוסט 2012
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200