התחייבויות כספיות למדען הראשי ממשיכות להצטבר
במידה וקיבלתם בעבר השתתפות בהוצאות למחקר ופיתוח מהמדען הראשי בישראל ותיק התוכנית לא נסגר, או שהנכם משלמים תמלוגים באופן שוטף - החוב בגין הסיוע עדיין קיים והוא משוערך מידי שנה עם הצמדה וריבית, וכן הוא נתון לביקורת תמלוגים. פרטים בחוזר.
התחייבויות כספיות למדען הראשי ממשיכות להצטבר
12/9/2013


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200